Ipone ulje za hidraulično kvačilo CLUTCH ONE 125ml

548 RSD

Kategorija:

Opis

Ipone CLUTCH ONE mineralno ulje razvijeno za hidraulično kvačilo motocikala sa Magura sistemom, pre svega BMW i KTM. Pažljivo odabrane mineralne baze i aditivi garantuju da kvačilo brzo i pouzdano reaguje u širokom temperaturnom rasponu. Osnovna funkcija hidrauličnog ulja je da deluje kao posrednik za prenošenje sile iz jedne tačke u drugu.
– Pored toga hidraulično ulje mora da:
– obezbedi adekvatno podmazivanje
– obezbedi odgovarajuće zaptivanje,
– štiti sistem od rđanja i korozije,
– obezbedi odgovarajući uljni film u cilju smanjenja habanja,
– poseduje mogućnost brzog taloženja i izdvajanja čestica koje uđu u sistem,
– dobro odvodi toplotu,
– poseduje dobre viskozno-temperaturne karakteristike,
– kompatibilno sa zaptivnim materijalima,
– poseduje dobru oksidacionu i termičku stabilnost, što obezbeđuje dug interval zamene.
Hidraulični sistem zahteva posebnu pažnju u smislu izbora fluida, čistoće fluida i opreme, jer hidraulični mehanizmi su izuzetno precizni i osetljivi uređaji. Ipone CLUTCH ONE se ne sme mešati sa kočionim tečnostima DOT 4 i DOT 5.1